Apsilankė

joomla analytics 

MUZIEJAI

Nemuno kilpų regioniniame parke galima aplankyti 4 muziejus: Birštono, Birštono sakralinis, Prienų krašto ir Punios šilo girininkijos.

 

102 5475 2Birštono muziejus

Pradžią Birštono muziejui davė geografijos mokytojo Petro Kazlausko kartu su vidurinės mokyklos kraštotyrininkais surinkta etnografinių, istorinių eksponatų, dokumentų, fotonuotraukų, spaudos kolekcija. Ji buvo eksponuojama ,,Tulpės“ sanatorijoje 1966 metų birželio mėnesį vykusiose iškilmėse, suteikiant Birštonui respublikinio pavaldumo miesto - kurorto teises. Po ilgų susirašinėjimų su įvairiomis instancijomis, pritariant ir tarpininkaujant naujam miesto vykdomojo komiteto pirmininkui A. Zenkevičiui, buvo surastos patalpos  muziejui. Tai buvo ,,Tulpės“ sanatorijos vasarinė vila ,,Ramunė“, statyta 1932m.,  tarpukaryje buvusi girininko A. Katelės vila, kurioje vasaromis poilsiaudavo mokytojai.1967m. kovo 6 d. muziejaus vedėju buvo paskirtas mokytojas P. Kazlauskas. Prasidėjo muziejaus kūrimo darbai, atliktas pastato kapitalinis remontas, pritaikant patalpas muziejui. Tuo pat metu buvo intensyviai kaupiami eksponatai, architektas K. Miežinis suprojektavo ekspozicinius baldus, patalpose tuo metu buvo rengiamos laikinos parodos.Nuo 1971 metų muziejui vadovauti buvo paskirtas istorikas Juozas Šleikus. 1972 metų liepos mėnesį buvo baigta rengti pastovi kurorto istorijos ekspozicija. 1976 metais vietoje lauko verandos buvo pastatytas 100 kv.m priestatas. Jame įrengtos 2 parodų salės ir muziejaus fondų saugykla. 1986 metų antroje pusėje Birštono muziejui pradėjo vadovauti Vidmantas Puskunigis. Buvo atliktas patalpų remontas, dalinai performuota ekspozicija.1993 metais muziejus atsiskyrė nuo Kauno istorijos muziejaus ir iš filialo tapo savarankišku muziejumi, pavaldžiu Birštono savivaldybei.

Muziejaus adresas: Vytauto g.9, LT- 59211 Birštonas
Tel./fax. (8 – 319) 65605

www.birstonomuziejus.lt

102 2386Birštono sakralinis muziejus

Sakralinio muziejaus atsiradimas Birštone 2000 m. susijęs ir su 1992 m. atvykusiu dirbti kunigu Jonu Dalinevičiumi. Birštono savivaldybei sugrąžinus parapijai senosios klebonijos pastatą, Kaišiadorių vyskupui Juozapui Matulaičiui ir Birštono merui susitarus, buvo įkurtas Birštono sakralinis muziejus.

Tada pirmą kartą Lietuvos visuomenei pristatyta kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio memorialinė ekspozicija, kurioje įamžinta ir tokiu būdu sėkmingai populiarinama didžiųjų Lietuvos Ganytojų veikla ir gyvenimas. Beveik visą dešimtmetį muziejui vadovauja jos vedėja Roma Zajančkauskienė, ieškanti informacijos ir daug žinanti apie žymiuosius Lietuvos Ganytojus.

Muziejaus adresas: Birutės g. 10, Birštonas LT-59217

Tel. (8 319) 656 99, faks. (8 319) 656 05

www.sakralinis.lt

muziejusPrienų krašto muziejus

Muziejus atidarytas 1995 m. rugsėjo 16 d.
Muziejaus steigėjas – Prienų rajono savivaldybė.

Muziejuje kaupiama medžiaga apie Prienų krašto rašytojus, iškilius kunigus, mokslininkus, tautiečius užsienyje, politinius kalinius, tremtinius ir rezistentus.
Gausi medžiaga, liudijanti apie legendinio kunigo, kovotojo už tikinčiųjų teises, pogrindininko, politinio kalinio Juozo Zdebskio gyvenimą ir veiklą.

Ekspozicijos: Etnografijos, Tautodailės, Prienų krašto istorijos,Sakralinė, Rašytojų, Kultūros ir švietimo,Mokslo ir meno veikėjų, Tarptautinio lygio kalbininko baltisto Jono Kazlausko, Poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos, Rašytojo Vytauto Bubnio, Kunigo Juozo Zdebskio, Cezaro Pšemeneckio,Lietuvybės skleidėjo daktaro Juozo Brundzos.


Muziejus adresas: F. Martišiaus g. 13, LT-59118, Prienai.
Tel. (8 ~ 319) 60 379
http://www.prienumuziejus.lt/lt/ekspozicijos.html

102 9379Punios šilo muziejus

Netoli nuo Rumbonių yra Punios šilas. Jis apglėbtas 19 km. ilgio Nemuno kilpa.  Šilas - vienas iš įdomiausių Lietuvos miškų botaniniu požiūriu, apsuptas vandeniu iš visų pusių. Verta apsilankyti miško muziejuje, kuris atidarytas 1979 m. Punios girininkijos patalpose. Muziejuje nemaža medžioklės trofėjų kolekcija, surinkti aplinkiniuose kaimuose buityje naudoti daiktai, senoviniai miško ruošos padargai, miško versluose naudoti įrankiai. Prie girininkijos įrengtas žvėrių aptvaras.

Muziejaus adresas: Panemuninkų k., Punios girininkija, Alytaus r., tel. +370 698 15720, +370 315 62185

Kalendorius

Rugpjūtis 2017
Pr A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nuorodos


m0

keliauk-kitaip

baneris

kaimo statyba