Funkcinis zonavimas

Kiekvieno regioninio parko teritorija yra suskirstyta į funkcines zonas – išsaugančiąją (rezervatai ir draustiniai), apsauginę, rekreacinę bei ūkinę.

Nemuno kilpų regioninio parko funkcinio prioriteto zonų pasiskirstymas

(Duomenys pateikti pagal patvirtintą parko planavimo schemą)

 

A. Konservacinio prioriteto zona: 10 581 ha; 42 %

1. Rezervatai: 460 ha; 1,8 %

     1.1. Gamtiniai rezervatai: (460 ha)

 

§    Punios šilo gamtinis rezervatas

460 ha (apima Punios šilo girininkijos 2, 3, 4, 7-10, 16 ir 17 kvartalus)

pirmykščių Lietuvos girių bruožus išlaikęs unikalus Punios šilo gamtinis kraštovaizdis su mokslui vertingais augalijos bei gyvūnijos kompleksais, didžiosios miegapelės, juodojo gandro ir kitų saugomų augalų ir gyvūnų rūšių buveines

 

 2. Draustiniai: 10 121 ha

      2.1. Gamtiniai: (5 472 ha)

 

§    Punios šilo botaninis-zoologinis draustinis

 

2 250 ha

Etaloninės Punios šilo biocenozės su sengirių tipo medynais, medžiais - gamtos paminklais, Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių augavietėmis bei didžiosios miegapelės (Glis Glis) populiacija, taip pat archeologinėmis vertybėmis

 

§    Drubengio botaninis draustinis

66 ha

Viena didžiausių meškinio česnako (Allium ursinum) augaviečių Lietuvoje

 

§    Degsnės botaninis draustinis

7 ha

Branda ir našumu unikalus introdukuotas Degsnės maumedynas

 

§    Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis

1 250 ha

Savo pobūdžiu bei mastu unikali visoje ledyninio reljefo paplitimo zonoje Didžiųjų Nemuno kilpų (Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono) hidrografinė struktūra

 

§    Ošvenčios hidrografinis draustinis

488 ha

Originalios dvejopos hidrografinės struktūros Ošvenčios upelis su raiškia erozine pragrauža

 

§    Vizdijos hidrografinis draustinis

188 ha

Natūralumą išlaikęs Vizdijos upelis bei jo slėnis

 

§    Škėvonių geomorfologinis draustinis

233 ha

Unikalus sieninės erozijos palikuonis - Škėvonių gūbrys su jo prieigomis bei raiškus erozinis Birštono atragis

 

§    Daukantų geomorfologinis draustinis  

957 ha

Geomorfologiniu unikalumu išsiskiriantis erozinis Nibrių atragis, raiški erozinė Daukantų dubuma, kanjoninis Jieznelės slėnis bei griovų ir raguvų suraižyti pagrindiniai Nemuno slėnio šlaitai 

 

§    Tartoko telmologinis draustinis 

 

33 ha

Europos Bendrijos natūrali buveinė 7230 - šarminga žemapelkė (draustinio planas)

      2.2. Kultūriniai (531 ha)

 

§    Pelekonių archeologinis draustinis

308 ha

Archeologinių vertybių - Pelekonių piliakalnių - kompleksas

 

§    Birštono urbanistinis draustinis

54 ha

Būdinga mažo kurortinio miestelio planinė erdvinė struktūra su senųjų vilų pastatais bei garsiu Vytauto parku ir piliakalniu

 

§    Nemajūnų urbanistinis

169 ha

Valakinė Nemajūnų gyvenvietės urbanistinė struktūra, jos archeologinės, architektūrinės bei memorialinės vertybės

      2.3. Kraštovaizdžio (4 118 ha)

 

§    Prienų šilo kraštovaizdžio draustinis

2 504 ha

Miškingo zandrinio kraštovaizdžio etalonas su išlikusiais sengirės fragmentais, natūraliu Vadės upeliu, Revuonos ištakų pelkiniu kompleksu, Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių augavietėmis

 

§    Punios kraštovaizdžio draustinis

 

181 ha

Išraiškingas stačių miškingų Nemuno ir Punelės šlaitų kraštovaizdis su vienu žymiausių Lietuvoje Punios piliakalniu bei Punios bažnyčios architektūriniu kompleksu

 

§    Verknės kraštovaizdžio draustinis  

466 ha

Raiškus Verknės žemupio slėnio kraštovaizdis, pasižymintis išvystyta hidrografine struktūra, piliakalniais, atodangomis ir eroziniais cirkais

 

§    Kalvių kraštovaizdžio draustinis

285 ha

Miškingas geomorfologiškai vertingo Kalvių erozinio atragio kraštovaizdis su etaloninėmis sausų šlaitų bei pamiškių bendrijomis, Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių augavietėmis, įdomia buvusio sovietinio tankodromo trasa

 

§    Naravų kaimo kraštovaizdžio draustinis

277 ha

Vaizdingas Naravų kilpos kraštovaizdis su unikalia tris istorinius laikmečius atspindinčia Naravų kaimo erdvine bei žemėvaldos struktūra, archeologinės bei memorialinės vertybės

 

§    Siponių kaimo kraštovaizdžio draustinis

405 ha

Raiškaus agrarinio slėnio kraštovaizdis, išlaikęs bendrąją istoriškai vertingą valakinio užstatymo struktūrą, tradicinį Siponių ir Šaltinėnų kaimų architektūros pobūdį bei vertingas stačių Nemuno šlaitų biocenozes

 

B. Apsauginio (prezervacinio) prioriteto; 8 733 ha; 34,7 %

 

C. Rekreacinio prioriteto: 1 208 ha; 4,8 %

 

D. Ūkinio prioriteto: 4 304 ha; 17 %

  • Miškų (2 970 ha);
  • Žemės ūkio (1 254 ha); 
  • Kt. (80 ha);

E. Gyvenamoji; 378 ha; 1,5 %

 

Iš viso: 25 171 ha; 100 %

 

Nemuno kilpų regioninio parko buferinės apsaugos zona: 10 900 ha.

Papildomos informacijos apie leidimus ir apribojimus galima gauti parko direkcijoje. 

 

Kalendorius

Rugpjūtis 2017
Pr A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nuorodos


m0

keliauk-kitaip

baneris

kaimo statyba